Kontaktní informace

Bc. Carla Cizova, MBA.,

Výkonný ředitel / Executive Director

Spolek pro komodity a krmiva / Commodities and feed association

telefon: +420 242 444 512 fax: +420 242 444 940 mobil: +420 724 799 499

e-mail: cizova(at)spkk.cz, standard(at)bezgmo.cz