Certifikace produktů bez GMO...
...krmné suroviny - zpracování, obchod, doprava...
...krmné směsi - výroba, obchod, doprava...
...potraviny - syrové mléko a další suroviny...
...potraviny - mléko, produkty z mléka a další...

Dokumentace Standardu "Bez GMO" včetně příloh.

Provedena revize standardu k 7.5.2019 v souvislosti se změnou grafického zpracování značek standardu "Bez GMO" související se zápisem a zveřejněním ochranné známky Úřadem Evropské unie pro duševní vlastnictví – EUPIO. Provedená revize nezměnila žádný z požadavků standardu a nemá vliv na předešláé vydání standardu "bez GMO". Uvedená změna se týká pouze článku 1.1 standardu "bez GMO" - změněno bylo pouze grafické vyobrazení loga standardu a uvedena informace o registraci ochranné známky u EUPIO.

Znění standardu bez GMO:

 Standard Bez GMO - V1-revize 7.5.2019


Přílohy standardu:

Příloha 01 Certifikát Bez GMO, vzor (česká, anglická, německá verze)_v2.0 - 7.5.2019       Příloha 10 Schéma procesu nadřazeného koordinátora, např. při produkci nonGMO mléka_v1.0
Příloha 02 Bez GMO Prohlášení dodavatele, vzor_v1.0   Příloha 11 Interní audit prvovýrobce zemědělských komodit (GMP+, GTP, ISCC)_v1.0
Příloha 03 Záznam o odběru vzorků, vzor_v1.0   Příloha 12 Stahování produktu Bez GMO, vzor_v1.0
Příloha 04 Riziková krmiva a suroviny_v1.0   Příloha 13 Činnosti v oblasti Bez GMO v článcích řetězce potravin_v1.0
Příloha 05 Popis podniku-Produkce potravin_v1.0   Příloha 14 Kontrolní formuláře auditu k příloze 13_v1.0
Příloha 06 Popis podniku-Produkce krmiv, obchod_v1.0   Příloha 15 Analýza rizika jednotlivých dodavatelů mléka Bez GMO, welfare, auditní dotazník, vzor_v1.0
Příloha 07 Popis podniku-Logistika_v1.0   Příloha 16 Podíl podniků, podléhajících každoroční kontrole na určené úrovni rizika_v1.0
Příloha 08 Popis podniku-Zpracování, úprava_v1.0   Příloha 17 Registračni formulář k certifikaci Bez GMO, vzor_v1.0
Příloha 09 Skupinová certifikace, schéma_v1.0    

Rozsah auditu podle Standardu "Bez GMO":

Logo manuál a loga standardu "Bez GMO" ke stažení.

Ochranná známka Evropské Unie - Logo standardu "Bez GMO" pro potraviny

Ochranná známka „bez GMO“ v českém a anglickém jazyce, jednobarevném zeleném provedení (viz níže), byla dne 29.4.2019 zapsána a zveřejněna Úřadem Evropské Unie pro duševní vlastnictví – EUPIO. Informace o OZEU je k dispozici na webových stránkách EUIPO (Úřad Evropské Unie pro duševní vlastnictví).

Vyobrazení zapsaných OZEU:

 OZ bezGMO krmiv CZ GREEN

Číslo ochranné známky:
018002316

 

OZ bezGMO krmiv EN GREEN

Číslo ochranné známky:
018002322


Logo manuál Standardu "Bez GMO"

Logo manuál Standardu bez GMO_V3 - aktualizace 7.5.2019

Aktualizace s ohledem na změnu vzhledu loga standardu "Bez GMO" v souvislosti s OZEU.


Loga standardu ke stažení:

Loga formát PNG - obě verze loga   Loga formát PDF - obě verze loga
Loga v PNG - barevna - CZ,EN,DE   Loga v PDF - sada - CZ,EN, DE
Loga v PNG - černo-bílá - CZ,EN,DE   Loga v PDF - sada - rámeček - CZ,EN,DE
Loga v PNG - zelena - CZ,EN,DE   Loga PDF - sada - rámeček a text - CZ, EN, DE
     
Vícejazyčné verze loga    
Krmiva, krmné suroviny, doprava, obchod atp.   Potraviny - výroba, obchod atp.
Logo - PNG-Bez_GM_CZ_DE   Logo - PNG-Bez_GM_krmiv_CZ_DE
Logo - PNG-Bez_GM_CZ_EN   Logo - PNG-Bez_GM_krmiv_CZ_EN
Logo - PNG-Bez_GM_DE_EN   Logo - PNG-Bez_GM_krmiv_DE_EN
Logo - PNG-Bez_GM_EN_DE   Logo - PNG-Bez_GM_krmiv_EN_DE

Jiné grafické formáty:

Loga formát AI (Adobe Illustrator)   Loga formát EPS (Encapsulated PostScript)    Loga formát CDR (CorelDRAW)
Loga - sada CZ,EN,DE   Loga - sada CZ,EN,DE   Loga - sada CZ,EN,DE
Loga sada - rámeček CZ,EN,DE   Loga sada - rámeček CZ,EN,DE   Loga sada - rámeček CZ,EN,DE
Loga sada - rámeček a text CZ,EN,DE   Loga sada - rámeček a text CZ,EN,DE   Loga sada - rámeček a text CZ,EN,DE
         
Vícejazyčné verze loga        
Loga Vicejazycne verze format AI - vše    Loga Vicejazycne verze format EPS - vše   Loga Vicejazycne verze format CDR - vše

Pokud potřebujete jiné provedení loga, které zde není uvedeno, prosíme kontaktujte nás (Kontakt).

Aktuality