Pro doplnění informací uvádíme pro klienty, kteří jsou certifikováni podle ISCC EU nebo jiného obdobného schématu udržitelnosti biopaliv, hodnoty NUTS 2 pro řepku, kukuřici a pšenici. Hodnoty jsou uvedeny v kgCO2eq/tuny suché, schválené EK.

Seznam je pro: ČR, Slovensko, Polsko, Maďarsko, Rakousko, Německo

Ke stažení zde: Seznam NUTS 2 - řepka, kukuřice, pšenice