Certifikace produktů bez GMO...
...krmné suroviny - zpracování, obchod, doprava...
...krmné směsi - výroba, obchod, doprava...
...potraviny - syrové mléko a další suroviny...
...potraviny - mléko, produkty z mléka a další...

Vlastník standardu Spolek pro komodity a krmiva vydal 18. září 2018 prohlášení, kterým deklaruje svou ochotu jednat o vzájemném uznání se všemi vlastníky již existujících standardů podobného charakteru.

S obsahem textu prohlášení se můžete seznámit zde: Prohlášení vlastníka standardu 

 

 

Ministerstvo zemědělství 18. září 2017 vyhlásilo svoji podporu Českému národnímu Standardu "Bez GMO". Dnem vyhlášení standardu je možné provádět jeho certifikaci. Certifikace bude realizována smluvními certifikačními orgány.

Text dopisu Ministerstva zemědělství o podpoře Standardu "Bez GMO" ze dne 21.6.2018

Informace o standardu jsou dostupné zde:  O Standardu "Bez GMO"

Dokumentace standardu je dostupná zde: Dokumenty standardu

Pro doplnění informací uvádíme pro klienty, kteří jsou certifikováni podle ISCC EU nebo jiného obdobného schématu udržitelnosti biopaliv, hodnoty NUTS 2 pro řepku, kukuřici a pšenici. Hodnoty jsou uvedeny v kgCO2eq/tuny suché, schválené EK.

Seznam je pro: ČR, Slovensko, Polsko, Maďarsko, Rakousko, Německo

Ke stažení zde: Seznam NUTS 2 - řepka, kukuřice, pšenice