Certifikace produktů bez GMO...
...krmné suroviny - zpracování, obchod, doprava...
...krmné směsi - výroba, obchod, doprava...
...potraviny - syrové mléko a další suroviny...
...potraviny - mléko, produkty z mléka a další...

V mnoha zemích Evropy někteří výrobci a distributoři potravin, a to především v mlékárenském průmyslu požadují, aby pro dodávané produkty bylo prokazatelné, že neobsahují anebo nebyly vyrobeny z komponent, které obsahují genetickou modifikaci (GMO – geneticky modifikované organismy).

V návaznosti na evropskou legislativu a harmonizovanou legislativu České republiky byl Spolkem pro komodity a krmiva (SKK), sdružujícím společnosti produkující zemědělské komodity a vyrábějící krmiva, vytvořen Standard „Bez GMO“, jehož cílem je zajištění zásad standardu a prokázání u výrobců potravin, krmiv, dopravců a ujištění spotřebitelů, že nebyla při produkci potravin pro lidskou výživu použita genetická modifikace v celém dodavatelském řetězci potravinářské produkce.

Standard "Bez GMO" je ryze český dobrovolný standard a svým obsahem je kompatibilní se zahraničními standardy, je podporován Ministerstvem zemědělství a schválen příslušnou sekcí v EU. Český národní Standard „Bez GMO“ určuje zásady a podmínky pro zajištění takto označených produktů a způsob ověření skutečnosti, že geneticky modifikované produkty nebyly použity v jakékoliv fázi produkce takovéto potraviny (pěstování zemědělských komodit, výkrm hospodářských zvířat, v přísadách do potravin) a že je systémem řízení v každém konkrétním prvku dodavatelského řetězce zajištěna minimalizace rizika kontaminace surovinami nebo produkty s geneticky modifikovanými organismy.

Kontrola a certifikace podle Standardu „Bez GMO“ probíhá v celém řetězci, od produkce použitých osiv, pěstování obilovin, olejnin a aj. surovin, výroby krmných směsí, přepravy, zpracování potravinářských surovin, zpracování jednotlivých potravinářských produktů. Požadavky Standardu se vztahují také na obchodníky a dopravce, kteří nakládají se surovinami a produkty.

Certifikované organizace jsou pravidelně podrobováni nezávislým auditům ze strany certifikační společnosti. Dohled nad certifikací standardu „Bez GMO“ pak vykonává Spolek pro komodity a krmiva, podporovaný Ministerstvem zemědělství a ÚKZÚZ.

V mnoha zemích Evropy někteří výrobci a distributoři potravin, a to především v mlékárenském průmyslu požadují, aby pro dodávané produkty bylo prokazatelné, že neobsahují anebo nebyly vyrobeny z komponent, které obsahují genetickou modifikaci (GMO – geneticky modifikované organismy).

Požadavky na nakládání s geneticky modifikovanými organizmy a rostlinami jsou v Evropské legislativě zakotveny v Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 ze dne 22. září 2003 o geneticky modifikovaných potravinách a krmivech a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1830/2003 ze dne 22. září 2003 o sledovatelnosti a označování geneticky modifikovaných organismů a sledovatelnosti potravin a krmiv vyrobených z geneticky modifikovaných organismů a o změně směrnice 2001/18/ES.

V návaznosti na tuto evropskou legislativu a harmonizovanou legislativu České republiky byl Spolkem pro komodity a krmiva (SKK), sdružujícím společnosti produkující zemědělské komodity a vyrábějící krmiva, vytvořen Standard „Bez GMO“, jehož cílem je zajištění zásad standardu a prokázání u výrobců potravin, krmiv, dopravců a ujištění spotřebitelů, že nebyla při produkci potravin pro lidskou výživu použita genetická modifikace v celém dodavatelském řetězci potravinářské produkce.

Tento ryze český dobrovolný standard je kompatibilní svým obsahem se zahraničními standardy, je podporován Ministerstvem zemědělství a schválen příslušnou sekcí v EU. Poskytuje spotřebitelům možnost výběru při nákupu potravin dle své volby.

Český národní standard „Bez GMO“ proto určuje zásady a podmínky pro zajištění takto označených produktů a způsob ověření skutečnosti, že geneticky modifikované produkty nebyly použity v jakékoliv fázi produkce takovéto potraviny (pěstování zemědělských komodit, výkrm hospodářských zvířat, v přísadách do potravin) a že je systémem řízení v každém konkrétním prvku dodavatelského řetězce zajištěna minimalizace riziko kontaminace surovinami nebo produkty s geneticky modifikovanými organismy.

Kontrola a certifikace podle Standardu „Bez GMO“ probíhá od produkce použitých osiv, pěstování obilovin, olejnin a aj. surovin, výroby krmných směsí, přepravy, zpracování potravinářských surovin až po zpracování jednotlivých potravinářských produktů. Jsou stanoveny jednoznačné limity, určující, zda jsou splněny podmínky výroby potravin „Bez GMO“ a určeny požadavky na preventivní systém řízení produkce tak, aby bylo zamezeno případné kontaminaci produktů. Požadavky standardu nejsou omezeny pouze na producenty surovin nebo na výrobce potravin, ale vztahují se také na obchodníky a dopravce, kteří nakládají se surovinami a produkty.

Je zajištěno prokazování plnění těchto stanovených limitů formou vzorkování a analýz potravinářských surovin, vstupních hodnocení produktů a jejich rozbory k prokázání nepřítomnosti genetické modifikace v souladu s legislativními požadavky. Rozbory jsou prováděny na úrovni DNA (metoda Real PCR).

Pro výrobní podniky, certifikované „Bez GMO“ je přínosem prokazatelné stvrzení certifikačním orgánem, že nebyly použity suroviny nebo produkty obsahující genetickou modifikaci. V případě produktů, kde se vyskytuje zvýšené riziko možné kontaminace, jsou zavedeny takové postupy v systému řízení, které tato rizika minimalizují. Certifikovaní výrobci a organizace jsou pravidelně, v určených intervalech podrobováni nezávislým auditům ze strany certifikační společnosti. Dohled nad certifikací standardu „Bez GMO“ pak vykonává Spolek pro komodity a krmiva, podporovaný Ministerstvem zemědělství a ÚKZÚZ.

Kontrolní formulář k auditu podle Standardu "bez GMO"

 

 

Seznam společností certifikovaných podle Standardu "Bez GMO":

Poslední aktualizace seznamu: 27.1.2020

Vysvětlivky: BV - Bureau Veritas Czech Republic, spol. s r.o.; ČSJ - Česká společnost pro jakost, z.s.; TUV - TÜV SÜD Czech s.r.o.
CO = Certifikační orgán

 

Společnost - název a adresaLokalitaKategorieProdukt / produkceCertifikát odCertifikát doCOCertifikát
Logistics Solution, a.s., Havířská 1059, Havlíčkův BrodHavířská 1059, Havlíčkův BrodDopravaPŘEPRAVA SUROVIN A KRMNÝCH SMĚSÍ18.12.201917.12.2020BVCZ, EN, SK
Logistics Solution, a.s., slovenská organizačná zložka, Chovatelská 2, 917 01 Trnava, SlovenskoChovatelská 2, 917 01 Trnava, SlovenskoDopravaPŘEPRAVA SUROVIN A KRMNÝCH SMĚSÍ18.12.201917.12.2020BVCZ, EN, SK
AGRAS Želatovice,a.s.Želatovice 203, 751 16 ŽelatovicePRODUKCE POTRAVINSYROVÉ KRAVSKÉ MLÉKO04.10.201903.10.2020BVCZ
AGRICOL s.r.o.T. Novákové 521, 572 01 Polička - Horní PředměstíVýroba potravinVýroba sýrů, smetany, zahuštěné syrovátky a odstředěného mléka28.03.201927.03.2020BVCZ
AGRO Blatná a.s.č.p. 147,387 42 LnářeOBCHOD A DOPRAVAObchod s krmnými surovinami a jejich doprava30.01.201929.01.2020BVCZ
AGRO Jevišovice, a.s., Jevišovice č.p. 102, 671 53 JevišoviceVKS Plaveč , PlavečPRODUKCE KRMIVVÝROBA KRMNÝCH SMĚSÍ26.01.202025.01.2021BV
AGRO Jevišovice, a.s., Jevišovice č.p. 102, 671 53 JevišoviceExtruze Jevišovice, Areál Agro Jevišovice, 671 53 JevišovicePRODUKCE KRMIVEXTRUDOVANÉ KRMNÉ SUROVINY A EXTRUDOVANÁ DOPLŇKOVÁ KRMIVA26.01.202025.01.2021BV
AGROSUMAK a.s., Komenského 211, 742 01 Suchdol nad OdrouStředisko Vlkoš u PřerovaPRODUKCE POTRAVINSYROVÉ KRAVSKÉ MLÉKO11.10.201910.10.2020BVCZ, EN
Beuker, s.r.o. - organizační složkaMasarykovo náměstí 123/18, 695 01 HodonínObchodování s krmivyObchodování s krmivy a rostlinnými produkty06.07.201905.07.2020BVSK
BIOENERGO - KOMPLEX, s.r.o.Pod Hroby 130, 280 02 KolínVÝROBA KRMIVVÝROBA ŘEPKOVÝCH EXPELERŮ A ŘEPKOVÉHO OLEJE PRO KRMNÉ ÚČELY14.03.201913.03.2020BVCZ, EN, GER
BONAGRO, a.s. , Jiříkovická 340, 664 08 BlažoviceJiříkovická 340, 664 08 BlažoviceDOPRAVAPŘEPRAVA SUROVIN A KRMNÝCH SMĚSÍ19.12.201918.12.2020BVCZ, EN
CEREA, a.s., Dělnická 384, 531 25 PardubiceVKS Havlíčkův Brod, Havířská 1059, Havlíčkův BrodVýroba krmivVýroba krmných směsí a dodávka krmných surovin18.12.201917.12.2020BVCZ, EN
Ethanol Energy a.s., Školská 118, 285 71 VrdyŠkolská 118, 285 71 VrdyVýroba krmivLihovarnické tmavé výpalky kukuřičné (DDGS)
Lihovarnické výpalky zahuštěné kukuřičné (WDGS)
Kukuřičný olej
10.12.201909.12.2020BVCZ, EN, DE
FIDES AGRO, spol. s r.o.Šardice č.p. 709, 696 13 ŠardiceVýroba krmivVýroba mléčných krmných směsí a doplňkových krmných směsí.12.03.201911.03.2020TUVCZ, EN
Glencore Agriculture Czech s.r.o., Žukovova 1658/27A, 400 03 Ústí nad Labem - StřekovŽukovova 1658/27A, 400 03 Ústí nad Labem - StřekovVýroba krmivVýroba krmných surovin - řepkový extrahovaný šrot, surový a rafinovaný řepkový olej04.05.201903.05.2020TUVCZ, EN
Mikrop Čebín a.s.Čebín 416, 664 23 ČebínVýroba krmivVýroba premixů a krmných směsí17.01.202016.01.2021TUVCZ, EN
Mléčná farma Lubina, spol. s r.o.Lubina 525, 742 21 KopřivniceVýroba potravinSyrové kravské mléko06.06.201905.06.2020BVCZ, EN
Mlékárna Hlinsko, a.s., Kouty 53, 539 01 HlinskoKouty 53, 539 01 HlinskoVýroba potravinVýroba mléka a mléčných výrobků30.11.201929.11.2020BVCZ, EN, DE
Moravskoslezské cukrovary, a.s., Cukrovarská 657, 671 67 Hrušovany nad JevišovkouCukrovarská 657, 671 67 Hrušovany nad JevišovkouVýroba krmivMelasa řepná, cukrovarnické řízky a speciální krmná směs pro dojnice26.11.201925.11.2020BVCZ, EN
Moravskoslezské cukrovary, a.s., Cukrovarská 657, 671 67 Hrušovany nad JevišovkouCukrovarská 657, 671 67 Hrušovany nad JevišovkouVýroba potravinCukr bílý26.11.201925.11.2020BVCZ, EN
Moravskoslezské cukrovary, a.s., odštěpný závod Opava, Vávrovická 273/87, 747 07 Opava-VávroviceVávrovická 273/87, 747 07 Opava-VávroviceVýroba krmivMelasa řepná a cukrovarnické řízky lisované a granulované26.11.201925.11.2020BVCZ, EN
Moravskoslezské cukrovary, a.s., odštěpný závod Opava, Vávrovická 273/87, 747 07 Opava-VávroviceVávrovická 273/87, 747 07 Opava-VávroviceVýroba potravinCukr bílý26.11.201925.11.2020BVCZ, EN
OLMA, a.s., Pavelkova 597/18, 779 00 OlomoucPavelkova 597/18, 779 00 OlomoucVýroba potravinVýroba mléka a mléčných výrobků25.04.201924.04.2020BVCZ, EN, GER
OLMA, a.s., Pavelkova 597/18, 779 00 OlomoucNa Nové 2/1700, 789 01 ZábřehVýroba potravinVýroba mléka a mléčných výrobků25.04.201924.04.2020BVCZ, EN, GER
OPAGRO s.r.o., Dubová 243/5, KobeřiceHlavnice 27, 747 52 HlavniceVÝROBA KRMIVMOBILNÍ VÝROBA KRMNÝCH SMĚSÍ10.04.201909.04.2020BVCZ
PREOL FOOD, a.s., Terezínská 1214, 410 02 LovosiceTerezínská 1214, 410 02 LovosicePRODUKCE POTRAVINVýroba jedlého řepkového oleje16.11.201915.11.2020BVCZ, EN, GER
Primagra, a.s., Nádražní 310, 262 31 MilínVKS Klatovy, Jateční 661/II, 339 01 KlatovyVýroba krmivVýroba krmných směsí pro sklot06.11.201905.11.2020BVCZ, EN
Primagra, a.s., Nádražní 310, 262 31 MilínVKS Domažlice, Cihlářská 511, 344 01 DomažliceVýroba krmivVýroba krmných směsí pro sklot06.11.201905.11.2020BVCZ, EN
PRIMASOJA s.r.o. , Březina 41, 294 11 BřezinaPodolí - Arnoštice, 295 01 Mnichovo HradištěVÝROBA KRMIVEXTRUZE SOJOVÝCH BOBŮ A LISOVÁNÍ EXTRUDÁTU17.05.201916.05.2020BVCZ
Tekro, spol. s r.o., Višňová 484/2, 140 00 Praha 4 - KrčOsek 400, 338 21 OsekVýroba krmivVýroba premixů a krmných směsí03.12.201902.12.2020TUVCZ, EN
Tekro, spol. s r.o., Višňová 484/2, 140 00 Praha 4 - KrčNová dědina 22, 783 91 UničovVýroba krmivVýroba premixů a krmných směsí03.12.201902.12.2020TUVCZ, EN
Troubecká hospodářská a.s.Roketská 786/21, 751 02 TroubkyPRODUKCE POTRAVINSYROVÉ KRAVSKÉ MLÉKO25.09.201924.09.2020BVCZ, EN, DE
Troubecká hospodářská a.s.Roketská 786/21, 751 02 TroubkyPRODUKCE KRMIVVÝROBA KRMNÝCH SMĚSÍ25.09.201924.09.2020BVCZ, EN, DE
ÚSOVSKO a.s.č.p. 33, 789 73 KlopinaVýroba krmivMobilní výroba krmných směsí20.07.201919.07.2020TUVCZ, EN
VAPAS, a.s., Nádražní 484, 67167 Hrušovany nad JevišovkouNádražní 484, 67167 Hrušovany nad JevišovkouDopravaPřeprava surovin a krmných směsí19.12.201918.12.2020BVCZ, EN, GER
VIAMILK a.s. , Zemědělská 897/5, 500 03 Hradec KrálovéZemědělská 897/5, 500 03 Hradec KrálovéPRODUKCE POTRAVINNákup a prodej syrového kravského mléka13.11.201912.11.2020BVCZ, EN, SK
VKS Pohledští Dvořáci a.s., Hamry 1584, 580 01 Havlíčkův BrodHamry 1584, 580 01 Havlíčkův BrodVýroba krmivVýroba krmných směsí02.05.201901.05.2020TUVCZ, EN
Záhoran, a.s.Všechovice 50, 753 53 VšechovicePRODUKCE POTRAVINSYROVÉ KRAVSKÉ MLÉKO23.10.201922.10.2020BVCZ, EN, DE
ZD "SLEZAN" Klimkovice a.s.středisko Klimkovice, Lagnovská 669, 742 83 KlimkovicePRODUKCE POTRAVINSYROVÉ KRAVSKÉ MLÉKO22.10.201921.10.2020BVCZ, EN, DE
ZD "SLEZAN" Klimkovice a.s.středisko ŽV Olbramice, OlbramicePRODUKCE POTRAVINSYROVÉ KRAVSKÉ MLÉKO22.10.201921.10.2020BVCZ, EN, DE
Zemědělské družstvo UnčoviceFarma Unčovice, Unčovice, 784 01 LitovelPRODUKCE POTRAVINSYROVÉ KRAVSKÉ MLÉKO25.06.201925.06.2020BVCZ, EN, GER
Zemědělské družstvo UnčoviceFarma Příkazy, Příkazy 65, PříkazyPRODUKCE POTRAVINSYROVÉ KRAVSKÉ MLÉKO25.06.201925.06.2020BVCZ, EN, GER
Zemědělské zásobování a nákup Strakonice a.s., č.p. 83, 386 01 Radošoviceč.p. 83, 386 01 RadošoviceVýroba krmivVÝROBA A PRODEJ KRMNÝCH SMĚSÍ A KOMPONENTŮ VČETNĚ DOPRAVY05.12.201904.12.2020BVCZ, EN, GER
ZZN Pelhřimov a.s., Nádražní 805, 39 301 PelhřimovVKS Pelhřimov, K Silu 1155, 39 301 PelhřimovVýroba krmivVýroba krmných směsí19.12.201918.12.2020BVCZ, EN, GER
ZZN Pelhřimov a.s., Nádražní 805, 39 301 PelhřimovMobilní výroba krmných směsí, Rynárecká 1742,393 01 PelhřimovVýroba krmivMobilní výroba krmných směsí19.12.201918.12.2020BVCZ, EN, GER
ZZN Svitavy a.s., Průmyslová 1895/1, 568 02 SvitavyZZN Svitavy a.s., Průmyslová 1895/1, 568 02 SvitavyPRODUKCE KRMIVObchod s krmnými řepkovými a sójovými šroty11.06.201910.06.2020BVCZ, EN
Mlékárna Otinoves s.r.o., Otinoves č. 201, 79861 OtinovesOtinoves č. 201, 79861 OtinovesVýroba potravinVýroba mléka a mléčných výrobků25.10.201924.10.2020BVCZ, EN
Mlékárna Otinoves s.r.o., Otinoves č. 201, 79861 OtinovesOtinoves č. 201, 79861 OtinovesProdukce krmivVýroba krmných surovin - mléčné výrobky25.10.201924.10.2020BVCZ, EN
ADDICOO GROUP s.r.o., Bohdíkovská 2438/7, 787 01 ŠumperkStošíkovice na Louce, 671 61 ProsiměřiceVýroba krmivVýroba krmných směsí03.09.201902.09.2020TUVCZ, EN

 

 

Aktuality