Certifikace produktů bez GMO...
...krmné suroviny - zpracování, obchod, doprava...
...krmné směsi - výroba, obchod, doprava...
...potraviny - syrové mléko a další suroviny...
...potraviny - mléko, produkty z mléka a další...

V mnoha zemích Evropy někteří výrobci a distributoři potravin, a to především v mlékárenském průmyslu požadují, aby pro dodávané produkty bylo prokazatelné, že neobsahují anebo nebyly vyrobeny z komponent, které obsahují genetickou modifikaci (GMO – geneticky modifikované organismy).

V návaznosti na evropskou legislativu a harmonizovanou legislativu České republiky byl Spolkem pro komodity a krmiva (SKK), sdružujícím společnosti produkující zemědělské komodity a vyrábějící krmiva, vytvořen Standard „Bez GMO“, jehož cílem je zajištění zásad standardu a prokázání u výrobců potravin, krmiv, dopravců a ujištění spotřebitelů, že nebyla při produkci potravin pro lidskou výživu použita genetická modifikace v celém dodavatelském řetězci potravinářské produkce.

Standard "Bez GMO" je ryze český dobrovolný standard a svým obsahem je kompatibilní se zahraničními standardy, je podporován Ministerstvem zemědělství a schválen příslušnou sekcí v EU. Český národní Standard „Bez GMO“ určuje zásady a podmínky pro zajištění takto označených produktů a způsob ověření skutečnosti, že geneticky modifikované produkty nebyly použity v jakékoliv fázi produkce takovéto potraviny (pěstování zemědělských komodit, výkrm hospodářských zvířat, v přísadách do potravin) a že je systémem řízení v každém konkrétním prvku dodavatelského řetězce zajištěna minimalizace rizika kontaminace surovinami nebo produkty s geneticky modifikovanými organismy.

Kontrola a certifikace podle Standardu „Bez GMO“ probíhá v celém řetězci, od produkce použitých osiv, pěstování obilovin, olejnin a aj. surovin, výroby krmných směsí, přepravy, zpracování potravinářských surovin, zpracování jednotlivých potravinářských produktů. Požadavky Standardu se vztahují také na obchodníky a dopravce, kteří nakládají se surovinami a produkty.

Certifikované organizace jsou pravidelně podrobováni nezávislým auditům ze strany certifikační společnosti. Dohled nad certifikací standardu „Bez GMO“ pak vykonává Spolek pro komodity a krmiva, podporovaný Ministerstvem zemědělství a ÚKZÚZ.

V mnoha zemích Evropy někteří výrobci a distributoři potravin, a to především v mlékárenském průmyslu požadují, aby pro dodávané produkty bylo prokazatelné, že neobsahují anebo nebyly vyrobeny z komponent, které obsahují genetickou modifikaci (GMO – geneticky modifikované organismy).

Požadavky na nakládání s geneticky modifikovanými organizmy a rostlinami jsou v Evropské legislativě zakotveny v Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 ze dne 22. září 2003 o geneticky modifikovaných potravinách a krmivech a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1830/2003 ze dne 22. září 2003 o sledovatelnosti a označování geneticky modifikovaných organismů a sledovatelnosti potravin a krmiv vyrobených z geneticky modifikovaných organismů a o změně směrnice 2001/18/ES.

V návaznosti na tuto evropskou legislativu a harmonizovanou legislativu České republiky byl Spolkem pro komodity a krmiva (SKK), sdružujícím společnosti produkující zemědělské komodity a vyrábějící krmiva, vytvořen Standard „Bez GMO“, jehož cílem je zajištění zásad standardu a prokázání u výrobců potravin, krmiv, dopravců a ujištění spotřebitelů, že nebyla při produkci potravin pro lidskou výživu použita genetická modifikace v celém dodavatelském řetězci potravinářské produkce.

Tento ryze český dobrovolný standard je kompatibilní svým obsahem se zahraničními standardy, je podporován Ministerstvem zemědělství a schválen příslušnou sekcí v EU. Poskytuje spotřebitelům možnost výběru při nákupu potravin dle své volby.

Český národní standard „Bez GMO“ proto určuje zásady a podmínky pro zajištění takto označených produktů a způsob ověření skutečnosti, že geneticky modifikované produkty nebyly použity v jakékoliv fázi produkce takovéto potraviny (pěstování zemědělských komodit, výkrm hospodářských zvířat, v přísadách do potravin) a že je systémem řízení v každém konkrétním prvku dodavatelského řetězce zajištěna minimalizace riziko kontaminace surovinami nebo produkty s geneticky modifikovanými organismy.

Kontrola a certifikace podle Standardu „Bez GMO“ probíhá od produkce použitých osiv, pěstování obilovin, olejnin a aj. surovin, výroby krmných směsí, přepravy, zpracování potravinářských surovin až po zpracování jednotlivých potravinářských produktů. Jsou stanoveny jednoznačné limity, určující, zda jsou splněny podmínky výroby potravin „Bez GMO“ a určeny požadavky na preventivní systém řízení produkce tak, aby bylo zamezeno případné kontaminaci produktů. Požadavky standardu nejsou omezeny pouze na producenty surovin nebo na výrobce potravin, ale vztahují se také na obchodníky a dopravce, kteří nakládají se surovinami a produkty.

Je zajištěno prokazování plnění těchto stanovených limitů formou vzorkování a analýz potravinářských surovin, vstupních hodnocení produktů a jejich rozbory k prokázání nepřítomnosti genetické modifikace v souladu s legislativními požadavky. Rozbory jsou prováděny na úrovni DNA (metoda Real PCR).

Pro výrobní podniky, certifikované „Bez GMO“ je přínosem prokazatelné stvrzení certifikačním orgánem, že nebyly použity suroviny nebo produkty obsahující genetickou modifikaci. V případě produktů, kde se vyskytuje zvýšené riziko možné kontaminace, jsou zavedeny takové postupy v systému řízení, které tato rizika minimalizují. Certifikovaní výrobci a organizace jsou pravidelně, v určených intervalech podrobováni nezávislým auditům ze strany certifikační společnosti. Dohled nad certifikací standardu „Bez GMO“ pak vykonává Spolek pro komodity a krmiva, podporovaný Ministerstvem zemědělství a ÚKZÚZ.

Kontrolní formulář k auditu podle Standardu "bez GMO"

 

 

Seznam společností certifikovaných podle Standardu "Bez GMO":

Poslední aktualizace seznamu: 24.9.2020

Vysvětlivky: BV - BUREAU VERITAS CERTIFICATION CZ, s.r.o.; ČSJ - Česká společnost pro jakost, z.s.; TUV - TÜV SÜD Czech s.r.o.
CO = Certifikační orgán

 

Společnost - název a adresaLokalitaKategorieProdukt / produkceCertifikát doCOCertifikát
Logistics Solution, a.s., Havířská 1059, Havlíčkův BrodHavířská 1059, Havlíčkův BrodDopravaPŘEPRAVA SUROVIN A KRMNÝCH SMĚSÍ17.12.2020BVCZ, EN, SK
Logistics Solution, a.s., slovenská organizačná zložka, Chovatelská 2, 917 01 Trnava, SlovenskoChovatelská 2, 917 01 Trnava, SlovenskoDopravaPŘEPRAVA SUROVIN A KRMNÝCH SMĚSÍ17.12.2020BVCZ, EN, SK
AGRAS Želatovice,a.s., Želatovice 203, 751 16 ŽelatoviceŽelatovice 203, 751 16 ŽelatovicePRODUKCE POTRAVINSYROVÉ KRAVSKÉ MLÉKO03.10.2020BVCZ
AGRICOL s.r.o., T. Novákové 521, 572 01 Polička - Horní PředměstíT. Novákové 521, 572 01 Polička - Horní PředměstíVýroba potravinVýroba sýrů, smetany, zahuštěné syrovátky a odstředěného mléka27.03.2021BVCZ
AGRO Blatná a.s.č.p. 147,387 42 LnářeOBCHOD A DOPRAVAObchod s krmnými surovinami a jejich doprava29.01.2021BVCZ
AGRO Jevišovice, a.s., Jevišovice č.p. 102, 671 53 JevišoviceVKS Plaveč , PlavečPRODUKCE KRMIVVÝROBA KRMNÝCH SMĚSÍ25.01.2021BVCZ
AGRO Jevišovice, a.s., Jevišovice č.p. 102, 671 53 JevišoviceExtruze Jevišovice, Areál Agro Jevišovice, 671 53 JevišovicePRODUKCE KRMIVEXTRUDOVANÉ KRMNÉ SUROVINY A EXTRUDOVANÁ DOPLŇKOVÁ KRMIVA25.01.2021BVCZ
AGROSUMAK a.s., Komenského 211, 742 01 Suchdol nad OdrouStředisko Vlkoš u PřerovaPRODUKCE POTRAVINSYROVÉ KRAVSKÉ MLÉKO10.10.2020BVCZ, EN
Beuker, s.r.o. - organizační složkaMasarykovo náměstí 123/18, 695 01 HodonínObchodování s krmivyObchodování s krmivy a rostlinnými produkty05.07.2020BVSK
BIOENERGO - KOMPLEX, s.r.o., Pod Hroby 130, 280 02 KolínPod Hroby 130, 280 02 KolínVÝROBA KRMIVVÝROBA ŘEPKOVÝCH EXPELERŮ A ŘEPKOVÉHO OLEJE PRO KRMNÉ ÚČELY13.03.2021BVCZ, EN, GER
BONAGRO, a.s. , Jiříkovická 340, 664 08 BlažoviceJiříkovická 340, 664 08 BlažoviceDOPRAVAPŘEPRAVA SUROVIN A KRMNÝCH SMĚSÍ18.12.2020BVCZ, EN
CEREA, a.s., Dělnická 384, 531 25 PardubiceVKS Havlíčkův Brod, Havířská 1059, Havlíčkův BrodVýroba krmivVýroba krmných směsí a dodávka krmných surovin17.12.2020BVCZ, EN
Ethanol Energy a.s., Školská 118, 285 71 VrdyŠkolská 118, 285 71 VrdyVýroba krmivLihovarnické tmavé výpalky kukuřičné (DDGS)
Lihovarnické výpalky zahuštěné kukuřičné (WDGS)
Kukuřičný olej
09.12.2020BVCZ, EN, DE
FIDES AGRO, spol. s r.o., Šardice č.p. 709, 696 13 ŠardiceŠardice č.p. 709, 696 13 ŠardiceVýroba krmivVýroba mléčných krmných směsí a doplňkových krmných směsí.11.03.2021TUVCZ, EN
Glencore Agriculture Czech s.r.o., Žukovova 1658/27A, 400 03 Ústí nad Labem - StřekovŽukovova 1658/27A, 400 03 Ústí nad Labem - StřekovVýroba krmivVýroba krmných surovin - řepkový extrahovaný šrot, surový a rafinovaný řepkový olej03.05.2021TUVCZ, EN
Mikrop Čebín a.s., Čebín 416, 664 23 ČebínČebín 416, 664 23 ČebínVýroba krmivVýroba premixů a krmných směsí16.01.2021TUVCZ, EN
Mléčná farma Lubina, spol. s r.o.Lubina 525, 742 21 KopřivniceVýroba potravinSyrové kravské mléko05.06.2021BVCZ, EN
Mlékárna Hlinsko, a.s., Kouty 53, 539 01 HlinskoKouty 53, 539 01 HlinskoVýroba potravinVýroba mléka a mléčných výrobků29.11.2020BVCZ, EN, DE
Moravskoslezské cukrovary, a.s., Cukrovarská 657, 671 67 Hrušovany nad JevišovkouCukrovarská 657, 671 67 Hrušovany nad JevišovkouVýroba krmivMelasa řepná, cukrovarnické řízky a speciální krmná směs pro dojnice25.11.2020BVCZ, EN
Moravskoslezské cukrovary, a.s., Cukrovarská 657, 671 67 Hrušovany nad JevišovkouCukrovarská 657, 671 67 Hrušovany nad JevišovkouVýroba potravinCukr bílý25.11.2020BVCZ, EN
Moravskoslezské cukrovary, a.s., odštěpný závod Opava, Vávrovická 273/87, 747 07 Opava-VávroviceVávrovická 273/87, 747 07 Opava-VávroviceVýroba krmivMelasa řepná a cukrovarnické řízky lisované a granulované25.11.2020BVCZ, EN
Moravskoslezské cukrovary, a.s., odštěpný závod Opava, Vávrovická 273/87, 747 07 Opava-VávroviceVávrovická 273/87, 747 07 Opava-VávroviceVýroba potravinCukr bílý25.11.2020BVCZ, EN
OLMA, a.s., Pavelkova 597/18, 779 00 OlomoucPavelkova 597/18, 779 00 OlomoucVýroba potravinVýroba mléka a mléčných výrobků24.04.2021BVCZ, EN, GER
OLMA, a.s., Pavelkova 597/18, 779 00 OlomoucNa Nové 2/1700, 789 01 ZábřehVýroba potravinVýroba mléka a mléčných výrobků24.04.2021BVCZ, EN, GER
OPAGRO s.r.o., Dubová 243/5, KobeřiceHlavnice 27, 747 52 HlavniceVÝROBA KRMIVMOBILNÍ VÝROBA KRMNÝCH SMĚSÍ09.04.2021BVCZ
PREOL FOOD, a.s., Terezínská 1214, 410 02 LovosiceTerezínská 1214, 410 02 LovosicePRODUKCE POTRAVINVýroba jedlého řepkového oleje15.11.2020BVCZ, EN, GER
Primagra, a.s., Nádražní 310, 262 31 MilínVKS Klatovy, Jateční 661/II, 339 01 KlatovyVýroba krmivVýroba krmných směsí pro sklot05.11.2020BVCZ, EN
Primagra, a.s., Nádražní 310, 262 31 MilínVKS Domažlice, Cihlářská 511, 344 01 DomažliceVýroba krmivVýroba krmných směsí pro sklot05.11.2020BVCZ, EN
PRIMASOJA s.r.o. , Březina 41, 294 11 BřezinaPodolí - Arnoštice, 295 01 Mnichovo HradištěVÝROBA KRMIVEXTRUZE SOJOVÝCH BOBŮ A LISOVÁNÍ EXTRUDÁTU16.05.2021BVCZ
Tekro, spol. s r.o., Višňová 484/2, 140 00 Praha 4 - KrčOsek 400, 338 21 OsekVýroba krmivVýroba premixů a krmných směsí02.12.2020TUVCZ, EN
Tekro, spol. s r.o., Višňová 484/2, 140 00 Praha 4 - KrčNová dědina 22, 783 91 UničovVýroba krmivVýroba premixů a krmných směsí02.12.2020TUVCZ, EN
RenoFarma Troubky, a.s., Roketská 786/21, 751 02 TroubkyRoketská 786/21, 751 02 TroubkyPRODUKCE POTRAVINSYROVÉ KRAVSKÉ MLÉKO24.09.2021BVCZ, EN, GER
RenoFarma Troubky, a.s, Roketská 786/21, 751 02 TroubkyRoketská 786/21, 751 02 TroubkyPRODUKCE KRMIVVÝROBA KRMNÝCH SMĚSÍ24.09.2021BVCZ, EN, SK
ÚSOVSKO a.s., č.p. 33, 789 73 Klopinač.p. 33, 789 73 KlopinaVýroba krmivMobilní výroba krmných směsí19.07.2020TUVCZ, EN
VAPAS, a.s., Nádražní 484, 67167 Hrušovany nad JevišovkouNádražní 484, 67167 Hrušovany nad JevišovkouDopravaPřeprava surovin a krmných směsí18.12.2020BVCZ, EN, GER
VIAMILK a.s. , Zemědělská 897/5, 500 03 Hradec KrálovéZemědělská 897/5, 500 03 Hradec KrálovéPRODUKCE POTRAVINNákup a prodej syrového kravského mléka12.11.2020BVCZ, EN, SK
VKS Pohledští Dvořáci a.s., Hamry 1584, 580 01 Havlíčkův BrodHamry 1584, 580 01 Havlíčkův BrodVýroba krmivVýroba krmných směsí01.05.2021TUVCZ, EN
Záhoran, a.s., č. p. 50, 753 53 VšechoviceVšechovice 50, 753 53 VšechovicePRODUKCE POTRAVINSYROVÉ KRAVSKÉ MLÉKO22.10.2020BVCZ, EN, DE
ZD "SLEZAN" Klimkovice a.s., Lagnovská 669, 742 83 Klimkovicestředisko Klimkovice, Lagnovská 669, 742 83 KlimkovicePRODUKCE POTRAVINSYROVÉ KRAVSKÉ MLÉKO21.10.2020BVCZ, EN, DE
ZD "SLEZAN" Klimkovice a.s., Lagnovská 669, 742 83 Klimkovicestředisko ŽV Olbramice, OlbramicePRODUKCE POTRAVINSYROVÉ KRAVSKÉ MLÉKO21.10.2020BVCZ, EN, DE
Zemědělské družstvo Unčovice, Unčovice 53, 784 01 LitovelFarma Unčovice, Unčovice, 784 01 LitovelPRODUKCE POTRAVINSYROVÉ KRAVSKÉ MLÉKO25.06.2021BVCZ, EN, DE
Zemědělské družstvo Unčovice, Unčovice 53, 784 01 LitovelFarma Příkazy, Příkazy 65, PříkazyPRODUKCE POTRAVINSYROVÉ KRAVSKÉ MLÉKO25.06.2021BVCZ, EN, DE
Zemědělské zásobování a nákup Strakonice a.s., č.p. 83, 386 01 Radošoviceč.p. 83, 386 01 RadošoviceVýroba krmivVÝROBA A PRODEJ KRMNÝCH SMĚSÍ A KOMPONENTŮ VČETNĚ DOPRAVY04.12.2020BVCZ, EN, GER
ZZN Pelhřimov a.s., Nádražní 805, 39 301 PelhřimovVKS Pelhřimov, K Silu 1155, 39 301 PelhřimovVýroba krmivVýroba krmných směsí18.12.2020BVCZ, EN, GER
ZZN Pelhřimov a.s., Nádražní 805, 39 301 PelhřimovMobilní výroba krmných směsí, Rynárecká 1742,393 01 PelhřimovVýroba krmivMobilní výroba krmných směsí18.12.2020BVCZ, EN, GER
ZZN Svitavy a.s., Průmyslová 1895/1, 568 02 SvitavyZZN Svitavy a.s., Průmyslová 1895/1, 568 02 SvitavyPRODUKCE KRMIVObchod s krmnými řepkovými a sójovými šroty30.06.2021BVCZ, EN
Mlékárna Otinoves s.r.o., Otinoves č. 201, 79861 OtinovesOtinoves č. 201, 79861 OtinovesVýroba potravinVýroba mléka a mléčných výrobků24.10.2020BVCZ, EN
Mlékárna Otinoves s.r.o., Otinoves č. 201, 79861 OtinovesOtinoves č. 201, 79861 OtinovesProdukce krmivVýroba krmných surovin - mléčné výrobky24.10.2020BVCZ, EN
ADDICOO GROUP s.r.o., Bohdíkovská 2438/7, 787 01 ŠumperkStošíkovice na Louce, 671 61 ProsiměřiceVýroba krmivVýroba krmných směsí02.09.2020TUVCZ, EN
TAJBA, a.s., Železničná 2, 044 14 Čadca, Slovenská republikaŽelezničná 2, 044 14 Čadca, Slovenská republikaObchod s krmivy a zpracování Non-GMO sójiNákup Non-GMO od prvovýrobců, zpracování a prodej21.01.2021BVCZ
IREL, spol. s r.o., č.p. 186, 671 72 Miroslavské Kníniceč.p. 186, 671 72 Miroslavské KníniceVýroba krmivVýroba krmných surovin ze semen ostropestřce mariánského03.02.2021TUVCZ, EN
Trio - D spol. s r.o., Chotíkovská 161/23, 318 00 Plzeň-MalesiceChotíkovská 161/23, 318 00 Plzeň-MalesiceVýroba krmivOBCHOD S KRMNÝMI SUROVINAMI ROSTLINNÉHO PŮVODU28.05.2021BVCZ, EN
MVKS, spol. s r.o., č.p. 97, 398 15 TálínSPZ: 8C8 4453
SPZ: 8C2 8890
Výroba krmivMobilní výroba a distribuce krmných směsí02.07.2021TUVCZ, DE
Míchárna Ubušínek, spol. s r.o., č.p. 48, 592 65 Ubušínekč.p. 48, 592 65 UbušínekPRODUKCE KRMIVVÝROBA KRMNÝCH SMĚSÍ, OBCHOD A DOPRAVA17.09.2021BVCZ, EN
Míchárna Ubušínek, spol. s r.o., č.p. 48, 592 65 Ubušínekč.p. 48, 592 65 UbušínekPRODUKCE POTRAVINOBCHOD S POTRAVINÁŘSKÝMI KOMODITAMI A JEJICH DOPRAVA17.09.2021BVCZ, EN

 

 

Aktuality