Standard "Bez GMO"

Ministerstvo zemědělství 18. září 2017 vyhlásilo svoji podporu Českému národnímu Standardu "Bez GMO". Dnem vyhlášení standardu je možné provádět jeho certifikaci. Certifikace bude realizována smluvními certifikačními orgány. Zde o Standardu "Bez GMO"

Seznam hodnot CO2 pro NUTS 2

Pro doplnění informací uvádíme pro klienty, kteří jsou certifikováni podle ISCC EU nebo jiného obdobného schématu udržitelnosti biopaliv, hodnoty NUTS 2 pro řepku, kukuřici a pšenici. Hodnoty jsou uvedeny v kgCO2eq/tuny suché, schválené EK.

Seznam je pro: ČR, Slovensko, Polsko, Maďarsko, Rakousko, Německo

Ke stažení zde: Seznam NUTS 2 - řepka, kukuřice, pšenice